Jezioro Uścimowskie

Jezioro Uścimowskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Lublin znajduje się na terenie Polski, województwo lubelskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Uścimowskie, województwo lubelskie

Jezioro UścimowskieDane
Współrzędne jeziora22.5544557445 / 51.2806545370
Kod jezioraPLLW30694
Województwolubelskie
WIOŚLublin
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora66.7 hektarów
Objetość wód jeziora1779 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Uścimowskie

Jezioro UścimowskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny7b
Przewodność [µS/cm]327
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
3.1
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]3.56
Fosfor ogólny [mgP/l]0.175
Chlorofil 'a’  [µg/l]98.3
Fitoplankton PMPL4.2
Makrofity ESMI0.352
Fitobentos IOJ 0.66
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG