Jezioro Urszulewskie

Jezioro Urszulewskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Warszawa znajduje się na terenie Polski, województwo mazowieckie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Urszulewskie, województwo mazowieckie

Jezioro UrszulewskieDane
Współrzędne jeziora19.3450411902 / 52.5745571100
Kod jezioraPLLW20014
Województwomazowieckie
WIOŚWarszawa
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora293.1 hektarów
Objetość wód jeziora7792.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Urszulewskie

Jezioro UrszulewskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]331
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
9.4
Widzialność [m]1
Azot ogólny  [mgN/l]2.47
Fosfor ogólny [mgP/l]0.101
Chlorofil 'a’  [µg/l]96.5
Fitoplankton PMPL4.13
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.59
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG