Jezioro Urzędowe

Jezioro Urzędowe (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Urzędowe, województwo pomorskie

Jezioro UrzędoweDane
Współrzędne jeziora17.2141452301 / 53.3932986760
Kod jezioraPLLW10555
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora72.8 hektarów
Objetość wód jeziora5552.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Urzędowe

Jezioro UrzędoweWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]386
% O2 w hypolimnionie1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.76
Fosfor ogólny [mgP/l]0.322
Chlorofil 'a’  [µg/l]47.2
Fitoplankton PMPL3.58
Makrofity ESMI0.381
Fitobentos IOJ 0.587
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG