Jezioro Wąsoskie

Jezioro Wąsoskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wąsoskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro WąsoskieDane
Współrzędne jeziora17.4416417016 / 52.5642735700
Kod jezioraPLLW10468
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora58 hektarów
Objetość wód jeziora7009 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wąsoskie

Jezioro WąsoskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]633
% O2 w hypolimnionie6.1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3
Azot ogólny  [mgN/l]1.34
Fosfor ogólny [mgP/l]0.045
Chlorofil 'a’  [µg/l]5.3
Fitoplankton PMPL0.44
Makrofity ESMI0.707
Fitobentos IOJ 0.597
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG