Jezioro Wąsosze

Jezioro Wąsosze (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wąsosze, województwo zachodniopomorskie

Jezioro WąsoszeDane
Współrzędne jeziora16.0612097631 / 53.2848793445
Kod jezioraPLLW10699
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora326.4 hektarów
Objetość wód jeziora11329.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wąsosze

Jezioro WąsoszeWynik
Rok badań2007
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]293
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.9
Azot ogólny  [mgN/l]1.57
Fosfor ogólny [mgP/l]0.097
Chlorofil 'a’  [µg/l]70.8
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG