Jezioro Wadąg

Jezioro Wadąg (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wadąg, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro WadągDane
Współrzędne jeziora20.3409884805 / 53.5029518472
Kod jezioraPLLW30454
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora494.5 hektarów
Objetość wód jeziora62869.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wadąg

Jezioro WadągWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]350
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.6
Azot ogólny  [mgN/l]1
Fosfor ogólny [mgP/l]0.059
Chlorofil 'a’  [µg/l]31.6
Fitoplankton PMPL3
Makrofity ESMI0.457
Fitobentos IOJ 0.837
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG