Jezioro Wiżajny

Jezioro Wiżajny (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wiżajny, województwo podlaskie

Jezioro WiżajnyDane
Współrzędne jeziora22.5112481805 / 54.2236081370
Kod jezioraPLLW30579
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora293.1 hektarów
Objetość wód jeziora7746.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wiżajny

Jezioro WiżajnyWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]232
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8
Widzialność [m]1.2
Azot ogólny  [mgN/l]1.6
Fosfor ogólny [mgP/l]0.032
Chlorofil 'a’  [µg/l]20.9
Fitoplankton PMPL2.23
Makrofity ESMI0.232
Fitobentos IOJ 0.853
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG