Jezioro Wielkie Partęczyny

Jezioro Wielkie Partęczyny (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wielkie Partęczyny, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro Wielkie PartęczynyDane
Współrzędne jeziora19.2405586484 / 53.2336948207
Kod jezioraPLLW20175
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora323.9 hektarów
Objetość wód jeziora22037.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wielkie Partęczyny

Jezioro Wielkie PartęczynyWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]344
% O2 w hypolimnionie0.4
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.3
Azot ogólny  [mgN/l]0.98
Fosfor ogólny [mgP/l]0.059
Chlorofil 'a’  [µg/l]16.1
Fitoplankton PMPL2.28
Makrofity ESMI0.52
Fitobentos IOJ 0.64
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG