Jezioro Wigry

Jezioro Wigry (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wigry, województwo podlaskie

Jezioro WigryDane
Współrzędne jeziora23.0158245303 / 54.0048275809
Kod jezioraPLLW30616
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora2118.3 hektarów
Objetość wód jeziora336726.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wigry

Jezioro WigryWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]359
% O2 w hypolimnionie33.4
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.4
Azot ogólny  [mgN/l]1.12
Fosfor ogólny [mgP/l]0.013
Chlorofil 'a’  [µg/l]9.2
Fitoplankton PMPL1.84
Makrofity ESMI0.513
Fitobentos IOJ 0.727
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.66
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG