Jezioro Wilczyńskie

Jezioro Wilczyńskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wilczyńskie, województwo wielkopolskie

Jezioro WilczyńskieDane
Współrzędne jeziora18.0636262858 / 52.2848317626
Kod jezioraPLLW10401
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora173.8 hektarów
Objetość wód jeziora12615.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wilczyńskie

Jezioro WilczyńskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]549
% O2 w hypolimnionie1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]4
Azot ogólny  [mgN/l]1.3
Fosfor ogólny [mgP/l]0.021
Chlorofil 'a’  [µg/l]5
Fitoplankton PMPL0.16
Makrofity ESMI0,663*
Fitobentos IOJ 0.48
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG