Jezioro Wolickie

Jezioro Wolickie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wolickie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro WolickieDane
Współrzędne jeziora17.5358071161 / 52.5152329438
Kod jezioraPLLW10443
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora243.5 hektarów
Objetość wód jeziora11888.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wolickie

Jezioro WolickieWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]1406
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]3.38
Fosfor ogólny [mgP/l]0.365
Chlorofil 'a’  [µg/l]76.9
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.233
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG