Jezioro Wolsztyńskie

Jezioro Wolsztyńskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wolsztyńskie, województwo wielkopolskie

Jezioro WolsztyńskieDane
Współrzędne jeziora16.0646711734 / 52.0735066716
Kod jezioraPLLW10337
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora124.2 hektarów
Objetość wód jeziora2522.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wolsztyńskie

Jezioro WolsztyńskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]282
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
10.5
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.32
Fosfor ogólny [mgP/l]0.138
Chlorofil 'a’  [µg/l]99.8
Fitoplankton PMPL4.85
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.13
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG