Jezioro Wonieść

Jezioro Wonieść (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wonieść, województwo wielkopolskie

Jezioro WonieśćDane
Współrzędne jeziora16.4141317590 / 52.0017818081
Kod jezioraPLLW10120
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora121.1 hektarów
Objetość wód jeziora7545.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wonieść

Jezioro WonieśćWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]683
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]5.18
Fosfor ogólny [mgP/l]0.099
Chlorofil 'a’  [µg/l]83.4
Fitoplankton PMPL4.87
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.84
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.2
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG