Jezioro Zagłębocze

Jezioro Zagłębocze (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Lublin znajduje się na terenie Polski, województwo lubelskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zagłębocze, województwo lubelskie

Jezioro ZagłęboczeDane
Współrzędne jeziora23.0124291760 / 51.2550783091
Kod jezioraPLLW30698
Województwolubelskie
WIOŚLublin
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora59 hektarów
Objetość wód jeziora4279 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zagłębocze

Jezioro ZagłęboczeWynik
Rok badań2011
Typ abiotyczny7a
Przewodność [µS/cm]196
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.2
Azot ogólny  [mgN/l]1.3
Fosfor ogólny [mgP/l]0.004
Chlorofil 'a’  [µg/l]7.7
Fitoplankton PMPL0.88
Makrofity ESMI0.626
Fitobentos IOJ 0.66
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG