Jezioro Zbęchy

Jezioro Zbęchy (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zbęchy, województwo wielkopolskie

Jezioro ZbęchyDane
Współrzędne jeziora16.5519599034 / 52.0008707001
Kod jezioraPLLW10129
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora108.9 hektarów
Objetość wód jeziora4636.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zbęchy

Jezioro ZbęchyWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]634
% O2 w hypolimnioniebrak hypolimnionu
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.43
Fosfor ogólny [mgP/l]0.068
Chlorofil 'a’  [µg/l]48.2
Fitoplankton PMPL3.97
Makrofity ESMI0.166
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG