Jezioro Zdworskie

Jezioro Zdworskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Warszawa znajduje się na terenie Polski, województwo mazowieckie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zdworskie, województwo mazowieckie

Jezioro ZdworskieDane
Współrzędne jeziora19.4101284995 / 52.2612088309
Kod jezioraPLLW20001
Województwomazowieckie
WIOŚWarszawa
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora355.3 hektarów
Objetość wód jeziora7566 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zdworskie

Jezioro ZdworskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]428
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
9.8
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.18
Fosfor ogólny [mgP/l]0.101
Chlorofil 'a’  [µg/l]31.6
Fitoplankton PMPL2.48
Makrofity ESMI0.118
Fitobentos IOJ 0.793
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG