Jezioro Zelwa

Jezioro Zelwa (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zelwa, województwo podlaskie

Jezioro ZelwaDane
Współrzędne jeziora23.2530218840 / 54.0118511487
Kod jezioraPLLW30685
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora103.7 hektarów
Objetość wód jeziora5972 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zelwa

Jezioro ZelwaWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]256
% O2 w hypolimnionie0.9
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.9
Azot ogólny  [mgN/l]0.62
Fosfor ogólny [mgP/l]0.011
Chlorofil 'a’  [µg/l]5.8
Fitoplankton PMPL0.79
Makrofity ESMI0.767
Fitobentos IOJ 0.781
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.63
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG