Jezioro {{mpg_nazwa_jeziora}}

Jezioro {{mpg_nazwa_jeziora}} (obszar dorzecza {{mpg_obszar_dorzecza}}) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście {{mpg_wio}} znajduje się na terenie Polski, województwo {{mpg_wojew_dztwo}}. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze {{mpg_nazwa_jeziora}}, województwo {{mpg_wojew_dztwo}}

Jezioro {{mpg_nazwa_jeziora}}Dane
Współrzędne jeziora{{mpg_wspx}} / {{mpg_wspy}}
Kod jeziora{{mpg_kod_jcwp}}
Województwo{{mpg_wojew_dztwo}}
WIOŚ{{mpg_wio}}
Dorzecze{{mpg_obszar_dorzecza}}
Region wodny{{mpg_region_wodny}}
Powierzchnia jeziora{{mpg_powierzchnia_jeziora_ha}} hektarów
Objetość wód jeziora{{mpg_objeto_w_d_tys_m3}} metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora {{mpg_nazwa_jeziora}}

Jezioro {{mpg_nazwa_jeziora}}Wynik
Rok badań{{mpg_rok_bada}}
Typ abiotyczny{{mpg_typ_abiotyczny}}
Przewodność [µS/cm]{{mpg_przewodno_s_cm}}
% O2 w hypolimnionie{{mpg_o2_w_hypolimnionie}}
O2 nad dnem [mgO2
/l]
{{mpg_o2_nad_dnem_mgo2_l}}
Widzialność [m]{{mpg_widzialno_m}}
Azot ogólny  [mgN/l]{{mpg_azot_og_lny_mgn_l}}
Fosfor ogólny [mgP/l]{{mpg_fosfor_og_lny_mgp_l}}
Chlorofil 'a’  [µg/l]{{mpg_chlorofil_a_g_l}}
Fitoplankton PMPL{{mpg_fitoplankton_pmpl}}
Makrofity ESMI{{mpg_makrofity_esmi}}
Fitobentos IOJ {{mpg_fitobentos_ioj}}
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN{{mpg_jeziorowy_indeks_rybny_lfi-cen}}
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne{{mpg_substancje_syntetyczne_i_niesyntetyczne}}
Ocena stanu/potencjału ekologicznego {{mpg_ocena_stanu_potencja_u_ekologicznego}}
Ocena stanu chemicznego {{mpg_ocena_stanu_chemicznego}}
Ocena stanu JCWP{{mpg_ocena_stanu_jcwp}}
Ocena niepewności stanu ekologicznego{{mpg_ocena_niepewno_ci_stanu_ekologicznego}}
Ocena niepewności stanu chemicznego{{mpg_ocena_niepewno_ci_stanu_chemicznego}}
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU{{mpg_prawdopodobne_przyczyny_z_ego_stanu}}
Żródło ocen{{mpg_r_d_o_ocen}}
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce