Jezioro Chobienickie

Jezioro Chobienickie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Chobienickie, województwo wielkopolskie

Jezioro ChobienickieDane
Współrzędne jeziora15.5335116613 / 52.0837499997
Kod jezioraPLLW10344
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora230.3 hektarów
Objetość wód jeziora4193.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Chobienickie

Jezioro ChobienickieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]519
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
10.9
Widzialność [m]0.4
Azot ogólny  [mgN/l]4.95
Fosfor ogólny [mgP/l]0.458
Chlorofil 'a’  [µg/l]284.7
Fitoplankton PMPL4.34
Makrofity ESMI0.276
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG