Jezioro Chodzieskie

Jezioro Chodzieskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Chodzieskie, województwo wielkopolskie

Jezioro ChodzieskieDane
Współrzędne jeziora16.5558415041 / 52.5933421611
Kod jezioraPLLW10517
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora115.6 hektarów
Objetość wód jeziora3533.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Chodzieskie

Jezioro ChodzieskieWynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]492
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
1.8
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.27
Fosfor ogólny [mgP/l]0.176
Chlorofil 'a’  [µg/l]74.6
Fitoplankton PMPL3.73
Makrofity ESMI0,266*
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG