Jezioro Gopło

Jezioro Gopło (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Gopło, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro GopłoDane
Współrzędne jeziora18.2118432184 / 52.3245266907
Kod jezioraPLLW10396
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora2154.5 hektarów
Objetość wód jeziora78497 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Gopło

Jezioro GopłoWynik
Rok badań2007
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]626
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]3.59
Fosfor ogólny [mgP/l]0.121
Chlorofil 'a’  [µg/l]57.5
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG