Jezioro Gorzuchowskie

Jezioro Gorzuchowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Gorzuchowskie, województwo wielkopolskie

Jezioro GorzuchowskieDane
Współrzędne jeziora17.2455917556 / 52.3738782295
Kod jezioraPLLW10235
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora94.3 hektarów
Objetość wód jeziora2371.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Gorzuchowskie

Jezioro GorzuchowskieWynik
Rok badań2007
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]829
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]5.42
Fosfor ogólny [mgP/l]0.064
Chlorofil 'a’  [µg/l]71.2
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.2
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG