Jezioro Grabowskie

Jezioro Grabowskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Grabowskie, województwo pomorskie

Jezioro GrabowskieDane
Współrzędne jeziora18.0903713496 / 54.0913479126
Kod jezioraPLLW20643
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora140.7 hektarów
Objetość wód jeziora18711 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Grabowskie

Jezioro GrabowskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]238
% O2 w hypolimnionie1.8
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.45
Fosfor ogólny [mgP/l]0.096
Chlorofil 'a’  [µg/l]28.3
Fitoplankton PMPL3.19
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG