Jezioro Gremzdel

Jezioro Gremzdel (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Gremzdel, województwo podlaskie

Jezioro GremzdelDane
Współrzędne jeziora23.1002348402 / 54.0836962303
Kod jezioraPLLW30634
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora61.4 hektarów
Objetość wód jeziora1966.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Gremzdel

Jezioro GremzdelWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]333
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.1
Widzialność [m]1.2
Azot ogólny  [mgN/l]1.58
Fosfor ogólny [mgP/l]0.04
Chlorofil 'a’  [µg/l]29
Fitoplankton PMPL2.48
Makrofity ESMI0.444
Fitobentos IOJ 0.75
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.65
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG