Jezioro Kałębie

Jezioro Kałębie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kałębie, województwo pomorskie

Jezioro KałębieDane
Współrzędne jeziora18.2816711886 / 53.4233229187
Kod jezioraPLLW20522
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora466.3 hektarów
Objetość wód jeziora11056.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kałębie

Jezioro KałębieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]307
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8.5
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.87
Fosfor ogólny [mgP/l]0.085
Chlorofil 'a’  [µg/l]51.2
Fitoplankton PMPL3.65
Makrofity ESMI0.202
Fitobentos IOJ 0.597
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG