Jezioro Korytnica

Jezioro Korytnica (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Korytnica, województwo zachodniopomorskie

Jezioro KorytnicaDane
Współrzędne jeziora15.5941326608 / 53.1315879509
Kod jezioraPLLW10760
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora111.3 hektarów
Objetość wód jeziora2636.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Korytnica

Jezioro KorytnicaWynik
Rok badań1994
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY/ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG