Jezioro Kownackie

Jezioro Kownackie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kownackie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro KownackieDane
Współrzędne jeziora20.1442983007 / 53.2532007612
Kod jezioraPLLW30329
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora215.5 hektarów
Objetość wód jeziora20478.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kownackie

Jezioro KownackieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]220
% O2 w hypolimnionie1.1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.6
Azot ogólny  [mgN/l]0.88
Fosfor ogólny [mgP/l]0.045
Chlorofil 'a’  [µg/l]6
Fitoplankton PMPL1.52
Makrofity ESMI0.753
Fitobentos IOJ 0.815
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG