Jezioro Kruklin

Jezioro Kruklin (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kruklin, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro KruklinDane
Współrzędne jeziora21.5413584531 / 54.0147561640
Kod jezioraPLLW30551
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora356.4 hektarów
Objetość wód jeziora17688 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kruklin

Jezioro KruklinWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]327
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1
Azot ogólny  [mgN/l]1.7
Fosfor ogólny [mgP/l]0.045
Chlorofil 'a’  [µg/l]21.8
Fitoplankton PMPL3.42
Makrofity ESMI0.282
Fitobentos IOJ 0.877
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG