Jezioro Kursko

Jezioro Kursko (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Zielona Góra znajduje się na terenie Polski, województwo lubuskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Kursko, województwo lubuskie

Jezioro KurskoDane
Współrzędne jeziora15.2739399088 / 52.2710107039
Kod jezioraPLLW10381
Województwolubuskie
WIOŚZielona Góra
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora71.3 hektarów
Objetość wód jeziora3038.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Kursko

Jezioro KurskoWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]406
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]0.83
Fosfor ogólny [mgP/l]0.05
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.327
Fitobentos IOJ 0.812
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG