Jezioro Lipczyno Wielkie

Jezioro Lipczyno Wielkie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lipczyno Wielkie, województwo pomorskie

Jezioro Lipczyno WielkieDane
Współrzędne jeziora17.1522465289 / 53.5343870636
Kod jezioraPLLW20282
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora155 hektarów
Objetość wód jeziora13927.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lipczyno Wielkie

Jezioro Lipczyno WielkieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]230
% O2 w hypolimnionie0.8
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]5.6
Azot ogólny  [mgN/l]0.64
Fosfor ogólny [mgP/l]0.023
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.5
Fitoplankton PMPL0.63
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.657
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG