Jezioro Lubie

Jezioro Lubie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lubie, województwo zachodniopomorskie

Jezioro LubieDane
Współrzędne jeziora15.5445380198 / 53.2706346108
Kod jezioraPLLW10717
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora1439 hektarów
Objetość wód jeziora169880.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lubie

Jezioro LubieWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]303
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.13
Fosfor ogólny [mgP/l]0.056
Chlorofil 'a’  [µg/l]16.2
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.241
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG