Jezioro Lubstowskie

Jezioro Lubstowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lubstowskie, województwo wielkopolskie

Jezioro LubstowskieDane
Współrzędne jeziora18.2650674305 / 52.2016689782
Kod jezioraPLLW10086
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora87.2 hektarów
Objetość wód jeziora2758.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lubstowskie

Jezioro LubstowskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]383
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
5.5
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]0.88
Fosfor ogólny [mgP/l]0.087
Chlorofil 'a’  [µg/l]47.6
Fitoplankton PMPL2.03
Makrofity ESMI0.472
Fitobentos IOJ 0.569
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego PON. DOBREGO
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio wysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, presja chemiczna (substancje priorytetowe)
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG