Jezioro Mokre

Jezioro Mokre (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Mokre, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro MokreDane
Współrzędne jeziora21.2313932025 / 53.4006083159
Kod jezioraPLLW30219
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora841 hektarów
Objetość wód jeziora107334 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Mokre

Jezioro MokreWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]276
% O2 w hypolimnionie1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.19
Fosfor ogólny [mgP/l]0.02
Chlorofil 'a’  [µg/l]21.7
Fitoplankton PMPL3.16
Makrofity ESMI0.569
Fitobentos IOJ 0.879
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG