Jezioro Pierty

Jezioro Pierty (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Pierty, województwo podlaskie

Jezioro PiertyDane
Współrzędne jeziora23.0445021576 / 54.0550447114
Kod jezioraPLLW30626
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora228.2 hektarów
Objetość wód jeziora23677.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Pierty

Jezioro PiertyWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]425
% O2 w hypolimnionie8.1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.28
Fosfor ogólny [mgP/l]0.01
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.4
Fitoplankton PMPL0.73
Makrofity ESMI0.505
Fitobentos IOJ 0.819
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG