Jezioro Pile

Jezioro Pile (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Pile, województwo zachodniopomorskie

Jezioro PileDane
Współrzędne jeziora16.3014876898 / 53.3550787778
Kod jezioraPLLW10590
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora980.1 hektarów
Objetość wód jeziora115171.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Pile

Jezioro PileWynik
Rok badań2005
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG