Jezioro Pniewy

Jezioro Pniewy (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Pniewy, województwo wielkopolskie

Jezioro PniewyDane
Współrzędne jeziora16.1427280779 / 52.3042049575
Kod jezioraPLLW10132
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora59.7 hektarów
Objetość wód jeziora898.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Pniewy

Jezioro PniewyWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]592
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]3.27
Fosfor ogólny [mgP/l]0.092
Chlorofil 'a’  [µg/l]62.1
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.122
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG