Jezioro Puzy

Jezioro Puzy (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Puzy, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro PuzyDane
Współrzędne jeziora19.5724717683 / 53.4327535598
Kod jezioraPLLW20089
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora211.8 hektarów
Objetość wód jeziora1561.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Puzy

Jezioro PuzyWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]230
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
6.2
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]2.37
Fosfor ogólny [mgP/l]0.103
Chlorofil 'a’  [µg/l]76.4
Fitoplankton PMPL4.34
Makrofity ESMI0.445
Fitobentos IOJ 0.69
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.44
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG