Jezioro Schodno

Jezioro Schodno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Schodno, województwo pomorskie

Jezioro SchodnoDane
Współrzędne jeziora17.5107990210 / 54.0303453084
Kod jezioraPLLW20469
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora50.2 hektarów
Objetość wód jeziora1425.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Schodno

Jezioro SchodnoWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]258
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8.7
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.23
Fosfor ogólny [mgP/l]0.227
Chlorofil 'a’  [µg/l]31.9
Fitoplankton PMPL1.93
Makrofity ESMI0.399
Fitobentos IOJ 0.595
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG