Jezioro Sitno

Jezioro Sitno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Sitno, województwo pomorskie

Jezioro SitnoDane
Współrzędne jeziora18.1803487958 / 54.1954876467
Kod jezioraPLLW20736
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora65.1 hektarów
Objetość wód jeziora1953 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Sitno

Jezioro SitnoWynik
Rok badań1992
Typ abiotyczny1b
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolinctwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG