Jezioro Suszewskie

Jezioro Suszewskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Suszewskie, województwo wielkopolskie

Jezioro SuszewskieDane
Współrzędne jeziora18.0454216100 / 52.2833559280
Kod jezioraPLLW10400
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora81.7 hektarów
Objetość wód jeziora5325.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Suszewskie

Jezioro SuszewskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]475
% O2 w hypolimnionie9
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.25
Fosfor ogólny [mgP/l]0.049
Chlorofil 'a’  [µg/l]22.8
Fitoplankton PMPL1.91
Makrofity ESMI0.064
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG