Jezioro Szarlejskie

Jezioro Szarlejskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Szarlejskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro SzarlejskieDane
Współrzędne jeziora18.1828717272 / 52.4242434409
Kod jezioraPLLW10408
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora66.9 hektarów
Objetość wód jeziora1377.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Szarlejskie

Jezioro SzarlejskieWynik
Rok badań2012
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]797
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
1.5
Widzialność [m]0.4
Azot ogólny  [mgN/l]3.4
Fosfor ogólny [mgP/l]0.257
Chlorofil 'a’  [µg/l]119.3
Fitoplankton PMPL4.11
Makrofity ESMI0.261
Fitobentos IOJ 0.715
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG