Jezioro Wierzchowo

Jezioro Wierzchowo (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wierzchowo, województwo zachodniopomorskie

Jezioro WierzchowoDane
Współrzędne jeziora16.3923565533 / 53.5141473613
Kod jezioraPLLW10520
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora731 hektarów
Objetość wód jeziora70212.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wierzchowo

Jezioro WierzchowoWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]230
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.7
Azot ogólny  [mgN/l]0.95
Fosfor ogólny [mgP/l]0.052
Chlorofil 'a’  [µg/l]10.9
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.377
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG