Jezioro Wygonin

Jezioro Wygonin (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wygonin, województwo pomorskie

Jezioro WygoninDane
Współrzędne jeziora18.0834502914 / 53.5712619977
Kod jezioraPLLW20658
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora67.5 hektarów
Objetość wód jeziora4307.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wygonin

Jezioro WygoninWynik
Rok badańNie badano
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegoniski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG