Jezioro Zajezierskie

Jezioro Zajezierskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zajezierskie, województwo pomorskie

Jezioro ZajezierskieDane
Współrzędne jeziora19.0135908921 / 53.5501093786
Kod jezioraPLLW20772
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora50.1 hektarów
Objetość wód jeziora3441.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zajezierskie

Jezioro ZajezierskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]387
% O2 w hypolimnionie0.4
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.01
Fosfor ogólny [mgP/l]0.285
Chlorofil 'a’  [µg/l]53.3
Fitoplankton PMPL2.77
Makrofity ESMI0.51
Fitobentos IOJ 0.607
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG