Jezioro Zamkowe

Jezioro Zamkowe (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Szczecin znajduje się na terenie Polski, województwo zachodniopomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zamkowe, województwo zachodniopomorskie

Jezioro ZamkoweDane
Współrzędne jeziora16.2757580251 / 53.1538743555
Kod jezioraPLLW10636
Województwozachodniopomorskie
WIOŚSzczecin
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora132.8 hektarów
Objetość wód jeziora17076 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zamkowe

Jezioro ZamkoweWynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]280
% O2 w hypolimnionie1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.3
Azot ogólny  [mgN/l]1.4
Fosfor ogólny [mgP/l]0.195
Chlorofil 'a’  [µg/l]60.8
Fitoplankton PMPL4.81
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG