• Polska

    Lublin – miasto zapomniane

    Lublin to jedno z najstarszych miast w Polsce – pierwsze wzmianki o mieście znajdują się już w XIII-wiecznych dokumentach historycznych. Miasto leżące przy szlaku handlowym z Rusi i znad Morza Czarnego na Zachód, było jednocześnie miejscem stykania się dwóch kultur – zachodniej i wschodniej. Kosmopolityzm miasta podnosił jego rangę jako ośrodka gospodarczego. Do dziś Lublin jest największym polskim miastem na wschód od Wisły. Pomimo długiego rodowodu, Lublin jest miastem zapomnianym przez turystów. Stereotyp zaściankowości wschodnich miast zdecydowanie przeważa wśród Polaków, którzy wolą zwiedzać raczej miasta w centralnej i zachodniej części kraju. Pogląd ten jest całkowicie niesłuszny, bowiem w Lublinie jest wiele pięknych zabytków, które warto zobaczyć i muzeów, które trzeba…