• Europa

    Bukareszt – czy tutaj mieszkał Drakula?

    Bukareszt jest stolicą Rumunii i jednocześnie jej największym miastem, żyje tu ponad 2 mln mieszkańców. Miasto nazywane jest „drugim (małym Paryżem), a także „miastem niespodzianką”, gdyż potrafi zadziwić nawet doświadczonego obieżyświata. Miasto posiada wiele zabytków, a jego historia dla wielu osób jest fascynująca. Leży nad rzeką Dymbowicą, na siedmiu wzgórzach: Mihai Vodă, Patriarchalne, Radu Vodă, Cotroceni, Spirei, Văcăreşti i Sfântu Gheorghe Nou. Historia miasta sięga XV w. Z twierdzy Bukareszt stał się osobistą rezydencją hospodara wołoskiego, który nazywał się Wład Cepesz. Następnie zostało warowną fortyfikacją i stolicą Rumunii. Miasto pełniło rolę centrum handlowego na arenie międzynarodowej. Burzliwe dzieje kraju miały mocny oddźwięk w samym Bukareszcie, ale nawet dzisiejszy reżim próbujący…