Jezioro Bełdany

Jezioro Bełdany (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Bełdany, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro BełdanyDane
Współrzędne jeziora21.3528304477 / 53.4449904071
Kod jezioraPLLW30185
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora940.6 hektarów
Objetość wód jeziora94847.6 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Bełdany

Jezioro BełdanyWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]234
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.7
Azot ogólny  [mgN/l]1.12
Fosfor ogólny [mgP/l]0.075
Chlorofil 'a’  [µg/l]20.3
Fitoplankton PMPL3
Makrofity ESMI0.38
Fitobentos IOJ 0.803
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG