Jezioro Budziszewskie

Jezioro Budziszewskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Budziszewskie, województwo wielkopolskie

Jezioro BudziszewskieDane
Współrzędne jeziora17.0601761685 / 52.4223691764
Kod jezioraPLLW10249
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora163 hektarów
Objetość wód jeziora7842.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Budziszewskie

Jezioro BudziszewskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]502
% O2 w hypolimnionie0.7
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]3.57
Fosfor ogólny [mgP/l]0.152
Chlorofil 'a’  [µg/l]130.5
Fitoplankton PMPL4.75
Makrofity ESMI0,167*
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG