Jezioro Starskie

Jezioro Starskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Starskie, województwo wielkopolskie

Jezioro StarskieDane
Współrzędne jeziora17.0655186571 / 52.4513454058
Kod jezioraPLLW10221
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora67.5 hektarów
Objetość wód jeziora3809.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Starskie

Jezioro StarskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]389
% O2 w hypolimnionie0.1
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1
Azot ogólny  [mgN/l]2.64
Fosfor ogólny [mgP/l]0.053
Chlorofil 'a’  [µg/l]38.9
Fitoplankton PMPL3.43
Makrofity ESMI0.284
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG